Lịch công tác tuần 15, năm học 2020 - 2021

Từ 14/12 đến 20/12/2020. Trọng tâm: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập QĐND Việt Nam. Áp dụng thời gian vào học mới: Sáng: 6.55 vào học 7.00 học tiết 1; Chiều: không thay đổi.
  Lớp trực :  10A6,      GVCN:  đ/c  Hải S.

Thứ
Ngày
Sáng Trực Chiều Trực Nghỉ
 
 
Hai
14/12
 
 
_ Chào cờ
_ Dạy và học
 
Họp Ban chỉ đạo kỷ niệm 60 năm thành lập trường (mở rộng)
*  Thời gian : Tiết 2
* Gồm: BGH, đ/c Cầu, đ/c  Hoài, Tổtrưởng, tổ phó, Truyền thông…).
đ/c
Sơn
 
 
     Học thêm   
 
                           
 
 
                              Đ/c Ngoạn họp tại Sở
đ/c
Sơn
 
 
  Ba
15/12
 
 
_ Dạy và học
 
đ/c Yên  
Học thêm
đ/c Yên  Sơn
 

16/12
 
_ Dạy và học
 
đ/c
Cường
 
Học thêm đ/c
Cường
 
Yên,
 
 Ngoạn
 
 
   Năm 17/12
 
 
_ Dạy và học          
 
            Đ/c Yên họp dân chủ cơ sở ở Sở
đ/c
Sơn
Học thêm đ/c
Sơn
 
 
Sáu
18/12
 
_ Dạy và học 
                      
đ/c Yên Học thêm đ/c Yên Cường
 
 
Bảy
19/12
 
 
_ Dạy và học       
   Họp BGH (t1)
   Giao ban GVCN 
_ Sinh hoạt.   
                      
đ/c
Cường
Học thêm
 
đ/c
Cường
 
CN
20/12
Nghỉ học đ/c Ngoạn
 
Nghỉ học đ/c Ngoạn
 
 
                                                                          
Yên Thành, ngày 11 tháng 12 năm 2020                          
                     Hiệu trưởng
 
 
               Nguyễn Văn Ngoạn