LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

TRƯỜNG THPT PHAN ĐĂNG LƯU                LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
 
Tuần 28                     Từ  02/03 đến 08/03/2020   Lớp trực : 11A5                                                                                                                                                                                                     GVCN:  đ/c Nga
Trọng tâm :  +  Phòng chống dịch. Tiếp tục thi HSG cấp trường khối 10.
                      +  Tiếp tục ngay các hoạt động nâng cao chất lượng.
                      +  Các lớp vệ sinh lau chùi lớp học hàng ngày.                                                                                        
Thứ
Ngày
Sáng Trực Chiều Trực Nghỉ
Hai
 
02/ 03
 
 
_ Dạy và học
    (Không sinh hoạt đầu tuàn)
              
đ/c
Sơn
K11, 12 Học thêm
 
Khối 10 : thi HSG trường
Toán (lịch cũ thứ năm 6.2)
đ/c
Sơn
 
 
Ba
03/03
 
_ Dạy và học        đ/c Yên K11, 12 Học thêm
 
Khối 10 : thi HSG trường
Lý, Sử (lịch cũ thứ sáu 7.2)
đ/c Yên  
 
 
 
Sơn

04/03
 
_ Dạy và học       
 
đ/c
Cường
K11, 12 Học thêm
 
Khối 10 : thi HSG trường
Anh, Tin (lịch cũ thứ bảy 8.2)
đ/c
Cường
 
 
Yên
 
Năm 05/ 03
 
_ Dạy và học        đ/c
Sơn
Học thêm đ/c
Sơn
Ngoạn
 
 
Sáu
06/ 03
 
_ Dạy và học       
 
                 
đ/c Yên Học thêm đ/c Yên Cường
 
Bảy
07/ 03
 
_ Dạy và học       
    Họp BGH (t1).
     Giao ban  GVCN 12        (tiết 3)  
      Giao ban GVCN 11,10    (tiết 4)   
_ Không sinh hoạt cuối tuần
 
đ/c
Cường
 
          Bối dưỡng HSG
 
Lớp trực tổng vệ sinh, xử lý rác
đ/c
Cường
 
 
CN 8/ 3
 
BD HSG, học thêm  
đ/c Ngoạn
BD HSG, học thêm đ/c Ngoạn  
                                               
                                                                 Yên Thành, ngày 29 tháng 02 năm 2020                                                                                   
  Hiệu trưởng
 
 
 
 
  Nguyễn Văn Ngoạn