THÔNG BÁO NHẬP HỌC

Điểm chuẩn vào 10 năm học 2020 - 2021 trường THPT Phan Đăng Lưu là 16,9.
Trong các ngày 18, 19 tháng 08 năm 2020, học sinh trúng tuyển phải đến làm thủ tục nhập học.
Nếu học sinh không thể đến được, gia đình phải làm thay.
Quá thời hạn trên, nếu học sinh không đến nhập học, trường sẽ xóa tên và gọi học sinh dưới chuẩn thay thế.
 
                     Yên Thành, ngày 16 tháng 08 năm 2020
                                        Hiệu trưởng
                                         
 
                                  Nguyễn Văn Ngoạn