Lịch công tác tuần 19, năm học 2020 - 2021

Từ 11/ 01 đến 17/ 01/ 2020. Trọng tâm : Chấm bài, phúc khảo, lên điểm thi giữa kỳ 1; Chuẩn bị kết thúc học kỳ 1; Chuẩn bị họp phụ huynh lần 2 (24/01 ≈ 12/chạp).
  Lớp trực :  10A10; GVCN:  đ/c  Huyền K.

Thứ
Ngày
Sáng Trực Chiều Trực Nghỉ
 
Hai
11/ 01
 
 
_ Chào cờ
    Trao chứng nhận HSG tỉnh khối 12.
 
_ Dạy và học
 
đ/c
Sơn
Họp HĐ: Học nghị quyết.
Họp tổ CM.
 
đ/c
Sơn
 
 
  Ba
12/ 01
 
_ Dạy và học   đ/c Yên  Học thêm đ/c Yên  Sơn
 

13/ 01
 
_ Dạy và học
 
đ/c
Cường
 
Học thêm đ/c
Cường
 
Yên,
 
 Ngoạn
 
 
   Năm 14/ 01
 
_ Dạy và học   đ/c
Sơn
Học thêm đ/c
Sơn
 
 
Sáu
15/ 01
 
_ Dạy và học   đ/c
Yên
Học thêm đ/c
Yên
 
 
 
Bảy
16/ 01
 
 
_ Dạy và học       
   Giao ban  GVCN 12         (tiết 3)  
    Giao ban GVCN 11,10    (tiết 4)   
_ Sinh hoạt cuối tuần.
        
đ/c
Cường
 
Học thêm đ/c
Cường
 
 
CN
17/ 01
         Nghỉ học            đ/c Ngoạn
 
Nghỉ học đ/c Ngoạn
 
 
 
 
KẾT THÚC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021
 
 
                                                                          
Yên Thành, ngày 09 tháng 01 năm 2020                          
                     Hiệu trưởng
 
                                                                                                               Nguyễn Văn Ngoạn.