Lịch công tác tuần 08, năm học 2020 - 2021

Từ 26/10 đến 01/11/2020. Trọng tâm : Thi HSG 12 tại THPT Lê Viết Thuật. Phát động tháng học tập tốt chào mừng ngày 20/11
Lớp trực :  12A11; GVCN:  đ/c Hạnh. 

Thứ
Ngày
Sáng Trực Chiều Trực Nghỉ
 
 
Hai
26/10
 
_ Chào cờ
_ Dạy và học.
đ/c
Sơn
Học thêm đ/c
Sơn
 
 
  Ba
27/10
 
 
_ Dạy và học
 
đ/c Yên  
Học thêm
 
Thi HSG 12 : Hóa, Sử, Anh
 
đ/c Yên  Sơn
 

28/10
 
_ Dạy và học
 
Thi HSG :  Lý, Địa, Tin, Sinh
      
đ/c
Cường
 
Học thêm
 
Thi HSG: Văn, Toán, GDCD
đ/c
Cường
 
Yên,
 
 Ngoạn
 
 
   Năm 29/10
 
_ Dạy và học           đ/c
Sơn
Học thêm đ/c
Sơn
 
 
Sáu
30/10
 
_ Dạy và học đ/c Yên Học thêm đ/c Yên Cường
 
 
Bảy
31/10
 
 
_ Dạy và học       
   Họp BGH (t1).
    Giao ban GVCN 
_ Sinh hoạt.
 
đ/c
Cường
 
Học thêm
đ/c
Cường
 
CN
01/11
Học thêm, Học nhóm đ/c Ngoạn
 
Học thêm, Học nhóm đ/c Ngoạn
 
 
                                                                          
Yên Thành, ngày 24 tháng 10 năm 2020                          
                     Hiệu trưởng
 
 
 
 
               Nguyễn Văn Ngoạn